energia odnawialna

Stopień zaawansowania zielonej energii w Polsce.

Coraz więcej mówi się o konieczności zastępowania tradycyjnych źródeł energii tymi ekologicznymi, które określane są również jako zielone. Zmniejszające się zużycie paliw kopalnych jest koniecznością. W przeciwnym razie efekt cieplarniany zniszczy naszą planetę. Jak wygląda wykorzystanie zielonej energii w Polsce?

Z czym wiąże się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii?

Odnawialne, czyli zielone źródła energii, to przede wszystkim niezależność, jeśli chodzi o paliwa. Przekłada się to na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a więc gwarantuje lepszą jakość powietrza. Stawiając na ekologiczne źródła energii, wyrażamy troskę o los naszej planety.

Odnawialne a konwencjonalne źródła energii w Polsce

Zgromadzone dane jasno wskazują, że w 2018 roku udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w Polsce w ogóle wyniósł zaledwie 10,9%. Jest to naprawdę niewiele. Dodatkowo znaczną część energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych wykorzystuje w Polsce chłodnictwo oraz ciepłownictwo. Jeśli chodzi o elektroenergetykę, jest to nadal naprawdę niewiele. Ostatnie miejsce zajmuje natomiast transport. Okazuje się więc, że nadal to konwencjonalne źródła energii wiodą w Polsce prym. Na szczęście dostrzec można również pozytywne zmiany.

Jaka jest moc instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie?

Dane gromadzone przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej IRENA jasno wskazują, że na całym świecie działają obecnie instalacje OZE, których łączna moc wynosi 2537 GW. Optymistycznie wygląda to, że widoczna jest ich zdecydowana dominacja, jeśli chodzi o moce wytwórcze. Wskazuje się, że udział energii odnawialnej na świecie z roku na rok rośnie. Na pierwsze miejsce wysuwa się Azja, która pod tym względem wypada naprawdę rewelacyjnie. Pojawia się jednak pytanie, jak jest w Polsce.

Gromadzone dane pokazują, że również w naszym kraju moc odnawialnych źródeł energii sukcesywnie wzrasta. Tendencja wzrostowa widoczna jest z roku na rok. Co ważne, tempo wzrostu również jest coraz szybsze. I tak, jeśli porównamy ze sobą rok 2018 i 2019, to okaże się, że w tym drugim tempo wzrostu było aż dziewięć razy większe niż w roku 2018. Wygląda to dość optymistycznie. Instalacje odnawialnych źródeł energii w Polsce na koniec 2020 roku miały łączną moc na poziomie 9106 MW.

Jakie instalacje generują w Polsce najwięcej energii odnawialnej?

Wiele osób z pewnością jest przekonanych, że prym wiedzie energia słoneczna. Fotowoltaika cieszy się bowiem coraz większą popularnością. Tymczasem okazuje się, że sytuacja wygląda nieco inaczej. Energia słoneczna zajmuje dopiero czwarte miejsce. Prym wiodą instalacje, których działanie oparte jest na sile wiatru oraz biomasie. Jeśli jednak chodzi o fotowoltaikę, to największy wzrost – wynoszący aż przeszło 150% – dotyczy właśnie jej.

Czy udało się spełnić założenia Unii Europejskiej dotyczące odnawialnych źródeł energii?

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w 2009 roku państwa członkowskie miały obowiązek zrealizować określony udział odnawialnych źródeł energii w całościowym zużyciu energii. Cel miał być zrealizowany do końca 2020 roku. Dla całej Unii określono go na poziomie 20%. W przypadku Polski ustalono, że cel to 15%. Na poziomie Unii Europejskiej ustalenia udało się zrealizować. Już jednak w samej Polsce nie jest tak różowo. Zamiast obiecanych 15% udało się nam wypracować jedynie 13, co nie jest najlepszym wynikiem. Warto pamiętać, że Unia w swoich oczekiwaniach idzie dalej. Do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii powinien sięgnąć 30% w przypadku wspólnoty oraz 21-23% w przypadku Polski.

Podejście Polaków do odnawialnych źródeł energii powoli się zmienia. Zaczynamy dostrzegać konieczność odchodzenia od konwencjonalnych źródeł energii. Zrozumieliśmy, że jest to niezbędne, jeśli chcemy, aby nasza planeta przetrwała. Wszystkich, których zainteresowały odnawialne źródła energii – zwłaszcza fotowoltaika – odsyłamy na https://www.klimtech.eu/. Nie należy bać się nowych rozwiązań. Bez wątpienia jest to nasza przyszłość.

1 thought on “Stopień zaawansowania zielonej energii w Polsce.”

  1. Rozpoznaję temat ekologicznego podejścia do różnych aspektów życia. Czy fotowoltaika naprawdę pozwala zaoszczędzić pieniądze i jest to słuszna inwestycja?

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *